Om meg

Om meg

Logoped Gry Marie Norstrand

Gry Marie Norstrand

 

Utdanning

Førskolelærerutdanning i Sogndal

2.avd. spes.ped (mellomfag) ved Statens spesiallærerhøgskole på Hosle.

Master i logopedi,- våren 2012

Grunnkurs i stemme,- våren 2013

 

Sertifiseringer

Logos i 2014

Wisc IV, Wais-IV, Wppsi-IV, 2012

Reynell, 2012

 

Relevant Arbeidserfaring

Spesialpedagog ved PPT/Ålesund

Kontaktlærer ved Godøy barneskole.

Pedleder ved Jongskollen bhg.

Spesialpedagog ved Mølleplassen bhg.

Spesialpedagog ved Ringerike videregående skole.

Kontaktlærer ved Hallingby skole.

Logoped i Nedre Eiker PPT

Logoped v/Asker voksenopplæring.

Logoped i Grimstad PPT.

Privatpraktiserende logoped siden 2012

Gry Marie Norstrand

Logoped MNLL

Tel: 467 83 906

Mail: post@logoped-mgn.no

NO 3274 Larvik

 

Org.nr 911674629