Nye klienter

Nye klienter

Gi en kort beskrivelse av problematikken, hvem det gjelder og om dere har fått innvilget timer fra HELFO, så svarer jeg så snart jeg kan.


Dette trenger jeg fra en ny klient før jeg kan starte:


  • Navn, telefon, postadresse og e -postadresse
  • Navn på foresatte og kontaktinformasjon dersom klienten er under 18 år
  • Brev om innvilgede timer fra HELFO, for de som ikke skal betale privat   
  • Henvisningen fra lege og spesialist
  • Avslag fra kommunen som viser at de ikke gir logopedisk behandling


Mer informasjon om offentlig støtte (helsenorge.no)


Dine rettigheter


Kommuner og fylkeskommuner har i henhold til opplæringsloven ansvar for det logopediske tilbudet. Dersom det offentlige ikke kan gi deg et behandlingstilbud, kan det gis støtte til undersøkelse og behandling hos en privatpraktiserende logoped.


Du kan få støtte av Helfo til privatpraktiserende logoped hvis:


  • kommunen eller fylkeskommunen ikke kan gi deg et tilbud etter opplæringsloven.
  • behandlingen er rekvirert av lege.
  • det foreligger uttalese fra spesialist.
  • behandlingen er ledd i behandling eller etterbehandling av sykdom eller skade.
  • behandlingen er av vesentlig betydning for din funksjonsevne.Hvordan søker jeg?


Det er legen din som må henvise deg til behandling hos logoped. Legen kan skrive henvisning på blanketten «Henvisning til spesialist». Deretter må spesialisten (en logoped) sende inn henvisning til godkjenning hos Helfo. Du må også sørge for å få lagt ved  dokumentasjon på at kommunen eller fylkeskommunen ikke kan gi deg et fullgodt tilbud.


Private klienter uten offentlig stønad trenger ikke henvisning, og betaler for hver time etter statens

takster for privatpraktiserende logopeder. se priser

Gry Marie Norstrand

Logoped MNLL

Tel: 467 83 906

Mail: post@logoped-mgn.no

NO 3274 Larvik


Org.nr 911674629