Priser

Priser

Undersøkelse/første konsultasjon

1437kr

Pr.behandlingstime 60 min

956kr

Dysleksiutredning

5500kr

Attest

750kr

Gry Marie Norstrand

Logoped MNLL

Tel: 467 83 906

Mail: post@logoped-mgn.no

NO 3274 Larvik


Org.nr 911674629