Stemmevansker

Stemmevansker

Funksjonelle stemmevansker, som utgjør den største gruppen av stemmevansker, kan oppstå ved misbruk eller feilbruk av stemmen. Overdreven muskelaktivitet i forbindelse med stemmebruk, kan føre til ubehag, smerter og tretthet i stemmen.


Miljøfaktorer som støy, forurensing og dårlig inneklima ses i økende grad i sammenheng med stemmevansker. Likedan kan stress og vanskeligheter i hverdagen være medvirkende faktorer når stemmen svikter.


Folk som bruker stemmen mye i yrke og fritid, er spesielt utsatt for stemmevansker. Ubehag og utrygghet i forhold til stemmen kan føre til at en unngår talesituasjoner. Kommunikasjonsvansker på grunn av stemmen kan skape problemer både yrkesmessig (sykemelding, omskolering) og sosialt (isolasjon).


Stemmevansker kan også oppstå sekundært til andre sykdommer, som Parkinsons sykdom, multippel sklerose, lungesykdommer og hjerneslag. Enkelte transkjønnete kan oppleve stemmevansker, og kan etter henvisning fra Rikshospitalet få logopedisk oppfølging.


Ønsker du hjelp i forbindelse med stemmevansker? Ta kontakt!

Gry Marie Norstrand

Logoped MNLL

Tel: 467 83 906

Mail: post@logoped-mgn.no

NO 3274 Larvik


Org.nr 911674629